Kan vara Ståkkålms bästa namn på en korvmoj

Dela gärna

Genialiskt korvkiosknamn på Djurgården - Robert Birming

…och det har vi helt fräckt lånat av vår gode vän Robert Birming!

Kanske gillar ni även det här?