Döden verkar å andra sidan komme plötsligare för många som inte medicinerar mot sin problematik och i stållet väljer andra lösningar på den. D-Metylfenidat har mindre kardiovaskulära biverkningar men en högre effekt än ritalin som är 50% L-metylfenidat och 50% D-Metylfenidat. Vilket också varit vår kritik mot beredningar som Concerta, Ritalin och Medikinet.

I korthet:
PANG – DAMP i backen, är nog vanligare utan än med medicin
😉

Ritalin ges väl till DAMP/ADHD-diagnoser, kanske “Plötslig död” har något med samhällets tålamod hos de personer som fått nämnda diagnoser att göra? 🙂

Dom har glömt att skriva att man börjar lyssna på Phil Collins

Nästan lika roligt som Leponex där en biverkning är plötslig OFÖRKLARLIG död, hehe 🙂

Ståuppkomiker brukar väl bli ganska stela om ingen skrattar…
Kanske är det ett sätt att saga att massage måste till för att man ska bli avslappnad igen?

Rigor Mortis är ju annars likstelheten, de som känt på mumierna kan vittna om att även deras hmmm är ganska hårda. Ja du ser, det ligger så mycket i lindan.

30 hårda kapslar står det på förpackningen. Ska man tolka det som att hårda kapslar = hårda bud. Hjärtinfarkt och plötslig död är ju inga lätta biverkningar.

Jag undrar hur de kom fram till den listan? Brukar de inte testa mediciner hos en testgrupp (efter att ha testat det på djur naturligtvis…)

Man lär ju inte störas så mycket av det iallafall… XD

Vid plötslig död kontatka din vårdcentral??