Mer rymdkorv till barnen

– då lär de sig hur sammansatta ord fungerar

Den här texten är hämtad ur vår fjärde bok, ”Kassa personalen rekommenderar”. Vi gillar kassapersonal, men när kassa personalen ger en rekommendationer vet man aldrig hur det slutar, kanske med att man måste låna pengar här

I skolan börjar man arbeta med sammansatta ord redan i de yngre åldrarna. Exemplet intill är en läxa som en av våra döttrar fick med sig hem från skolan i tredje klass. Man kan ju hoppas att läraren snappat upp att hon hade en pappa som skrev böcker om särskrivningar, och blivit lite inspirerad? För att ge ytterligare inspiration har vi pratat lite med folk som vet mer om det här med svenskundervisning, och fått input till en liten lista med tips:

5 tips till dig som jobbar i skolan

  1. Vi tror stenhårt på humorns makt. Exemplen i denna bok är särskrivngar som givit upphov till en oplanerad förändring av betydelsen – vilket i sin tur skapat humorn. En röd stjärt på altanen är roligare än en rödstjärt på altanen, särskilt när man pratar med yngre barn.
  2. När eleverna får leka med de sammansatta orden, lär de sig lättare hur det hela fungerar. Ge dem lappar med ord som kan kombineras och låt dem hitta på egna knasiga kombinationer. Alla vet vad en varmkorv är, men vad är en rymdkorv?
  3. Tävla i antal sammansatta ord: dela in eleverna i grupper, och ge dem lappar med ord som i punkt 2. Den grupp som klarar av att kombinera ihop flest ord vinner.
  4. Tävla i längsta sammansatta ordet: Dela in eleverna i grupper och se vem som kan kombinera ihop det längsta begripliga sammansatta ordet.
  5. Löpsedelsmakarna på våra kvällstidningar har berikat vårt språk med ord som nakenchock, ryssvärme och köttsnusk. Låt eleverna skapa egna löpsedlar där fantasin får flöda i form av nya sammansatta ord. På nätet finns tjänster där man enkelt kan skapa och printa ut sin löpsedel.