Muffins i plural

“Bio Fika” särskrivet + stor bokstav på Fika.

Ja, så går det när turkar vill spara 100 spänn på att skriva skyltarna själva.

Äh, svenskar är lika bra på att särskriva ord och vissa datorprogram vill alltid skriva varje ord med stor bokstav.

Turkar?
Så fördomsfullt.
Själv är jag mycket bättre på att vara fördomsfull:

Det är osannolikt att det skulle vara något annat än en infödd svensk, som under sin grundskoletid var mer intresserad av att titta på amerikansk film än att läsa läxor från sin svenskalärare, som författat denna skylt. Användandet av ordet “varm smörgås” istället för exempelvis “toast” antyder infödd svensk med infödda svenska föräldrar. Särskrivningen antyder ointresse för sin skoltids svenskalektioner och därefter ointresse för att läsa böcker när det finns film. Användandet av ordet “bio” utan förståelse för att det framförallt antyder “biodynamiskt odlat” antyder att “författaren” främst associerar ordet med biograf. Att “författaren” stavar bakverk med ä antyder att denne inte är infödd stockholmare, men nu bor där. Att ordet “Latte” placeras i en så framträdande position på skylten antyder nämligen att skylten finns i Stockholm.

Själv har jag sagt följande när jag kommit innanför dörren till en klasskamrats bostad: “Mmm, här luktar det bak!”