tråkigt att berätta men det är så att vikten på korvars köttinnehåll beräknas före torkning, dvs om 1 kg färskt kött används så blir det bara 900 gram korv, så är korvens köttinnehåll mer är 100%