6,666 hönsägg, det är ju odjurets tal + 6000. Undrar hur långt ner den där hissen egentligen går.