Å ja ba liksom upgav 5206, typ

Jönköpings Kommun tycks ha plockat in rätt unga praktikanter. Man kan riktigt se hur tuggummikäkarna vevat när man skaldat ihop den här skylten till en parkeringsautomat. Och i synnerhet då näst sista raden, ba.

Bild 124

(Inskickad av Jonathan Newton)

Det är möjligt, Eva. Men meningen “Uppge ba 5206” känns som klippt och skuren från ett uppehållsrum på en högstadieskola. Nästan, i alla fall.

Kanske menar de “betalningsautomat”? Eller är det småländska för något annat? Tydligare kan man vara!