Herman Tranca, våning 4 says:

Nej, det kallas Tourettes syndrom. Fastighetsskötaren i detta hus, som för övrigt är fullt normal, drabbas av sjukdomssymptomen när han blir lite nervös. Extra nervös blir han dessvärre när han ska försöka stava alla hyresgästernas namn rätt i ett tiovåningshus.

Nej, det där är inte dyslexi, det är ett överutvecklat tillstånd som övergått i total förvirring i den trappuppgång jag tror att min svensklärarinna bodde i.

Möjligt att någon sorts ordklass sökts litye intensivare vid något tillfälle och stressen jag gett uttryck i stavningskontrollen?