popfabriken says:

Ah, ytterligare en tolkning 🙂 Det skulle väl stå “Doughnut sugar”.

Men vafan? det står ju donut suger… aa… do-not suger 😛