En invandrare som inte kunde säga “R” tillfrågades på vårdcentralen om var han bodde. Han svarade “på Kukvägen””.