Du är vad du heter

…torde vara en lämplig devis för den här produkten. Den har nämligen tagits fram enkom med ett syfte: att ta bort doft och fläckar av djurkiss.

365 Foton 2010 – dag 45 « KIVA KUVA

Bilden har vi fått låna från Karis fina fotoblogg. Det tackar vi för!