Uuuups, kanske är rätta ordet.
Eller beviset på att stavning och satslära trotts allt är ganska nära varandra.