Ingen verkar vilja stå upp för pedofilin och ge den ett ansikte.