Här vilar inga tveksamheter

Då var det klart, liksom. Inte mycket mer att tillägga.

4712318445_7d562b2e3f_b

Bilden är inskickad av signaturen Christer Glenning. Vi tackar och bockar!