“Lathet” – mitt favorithatobjekt nr. 1! Varför använder ingen längre ordet LÄTTJA? Att mekaniskt bilda substantiv av adjektiv + “-het” är faktiskt ren – lättja.

Därför att det faktiskt är tydligare vad man menar när man säger lathet. Man får säga vad man vill om språk, men frågar du mig så är det viktigaste med en text att förmedla ett budskap på ett så bra sätt som möjligt. Det viktigaste är att tänka på målgruppen, och hade det stått lättja hade jag ärligt talat varit osäker på vad som menades. Visst, gnäll på mitt ordförråd, men ska man förmedla ett budskap så ska man.