Inte ligga och lata sig på Kreta

Kul skylt som Hans Renman snappat upp på Kretas flygplats. Han påpekar också att man kan vända skylten ett kvarts varv för att kunna använda den för ett helt annat ändamål, för att illustrera till exempel ett balettförbud:

Alternativt blir det ett riverdance-förbud…

Alternativt ett förbud mot att låta sina ben se ut som en triangel. Varningstrianglar finns faktiskt för att varna folk och då är olämpligt att att försöka förfalska en sådan med sina egna ben.