“Vanför sig”?

“Vanför är enl. vedertaget språkbruk den, som på gr. av medfödd abnormitet, sjukdom el. skada, lider av bestående och avsevärd nedsättning av del statiska systemets funktion (stödjc- och rörelseorganen — ben—ledsystemet jämte det för dettas normala funktion nödvändiga nerv—muskelsystemet). ”

Kan ju förklara varför personen i fråga missade toaletten..