Ett synnerligen inkorrekt motsatsslut som gjordes i rubriken. Inte så underhållande, tyvärr.