popfabriken says:

Antagligen är det så, men det är kul att kunna ge en insyn i denna märkliga studentvärld 🙂

Bara kryptiskt för de som ej genomgått en nolleperiod:-)