Sammanfattar trafiksituationen i HELA Göteborg!!!!

Christian says:

Vart finns denna!? Vill ju se live!