Varför heter bilden Bögenhasen?

popfabriken says:

Vi lägger inte så stor vikt i själva döpningen av bilderna. Den hade lika gärna kunnat heta Bild1.