rocketboy says:

No they dont..
På en grundinställd Föreslår den Majs. Har man däremot använt ordet bajs ofta kommer den att föreslå det..