Borde det inte dessutom heta “öppen” istället, om det ska beskriva jättens tillstånd…