…och inte behöver man ha dåligt samvete heller, för med så stora öppna ytor ger man åtminstone de små liven en sportslig chans att hinna upptäcka den lede fi.