Jag pinkar alltid i poolen. Jag ser det som en ren välgärning. Dels gör det vattnet saltare så att man flyter bättre. Dels höjer det temperaturen på badvattnet. Dessutom spar det tid och minskar på slitaget på den intilliggande toaletten.