LOL området är inte avstängt – utan berget har stängt sig.
Det är strängt stängt T.V utan en sista punkt….