Nja, ogräs är det nog inte han menar, men väl någon form av gräs…