Skulle också kunna vara en skelögd mammut.

En del klotter borde vara tillåtet enligt lag.