Priset på farbröder och tanter har fallit kraftigt

Det är ju till och med dyrare att klippa sig numera.

Skicka in en bild till oss!:

Den här bilden har skickats in av Jens Karlsson, som hittat den vid Möllan i Malmö. Jens har för övrigt blivit en mycket flitig leverantör till Skyltat – det är vi glada för!