“Omedvetet”? Det är väl när en handtork får ett medvetande som man bör bli rädd på allvar!