Reklamfinansierad trafikskylt

Visst kan man förstå att fattiga små vägföreningar kan behöva lite stöttning. Men det här känns ändå lite tveksamt, kombinationen med lekande barn och tillverkarens uppmaning att lägga in en pris av det ärevördiga snuset J.F. Ljunglöfs n:o 1 måste nog betraktas som lite… olämplig.

iPhoto