Risker för barn som spelar på internet

Vilka risker stöter barn på vid spel på internet?

Internet är idag en lika naturlig del av vardagen som tv och det finns inget sätt att fly bort från nätet. Det finns naturligtvis massvis med nyttiga saker att använda internet till, men många använder det också bara som ett tidsfördriv, för att kolla Facebook eller spela spel. Alla människor har en viss benägenhet att spela för mycket, men det är framförallt barn som är i riskzonen, då de bland annat inte utvecklat en riktig uppfattning om tid än, då deras hjärnor inte utvecklats färdigt än och så vidare. De risker som kan uppstå för barns spelande är saker som höga kostnader, fysiska problem, sociala problem med mera, vilka vi kommer att behandla närmare här nedan.

Höga kostnader

Ett stort problem med spel på internet är att det kan bidra till mycket höga kostnader. Ett barn har inte samma uppfattning om pengar som vuxna och kan därför lockas betala hundratals och till och med tusentals kronor på köp inuti spel. Detta kan handla om att köpa till sig fler verktyg, komma till bättre nivåer och liknande och några kronor här och där blir ofta stora summor till slut. Dessa köp inuti appar och program är verkligen lockande och skapar ett stort problem för barn. Man hör inte mycket om denna problematik, utan när man pratar om problematiskt spelande på nätet är det oftast online casinon man talar om. Vad gäller casino är dock reglerna mycket tydligare, då det är absolut förbjudet att spela för den som är under 18 år. Vissa sajter kan manipuleras, men vad gäller casinon på nätet är kontrollerna mycket strikta. För att ett casino ska kunna få en licens från en ansvarig myndighet måste det kunna visa upp en tydlig arbetsplan för hur de arbetar för att motverka underårigt spelande. Detta bygger på verifiering av identitet och mycket annat. Med anledning av detta är det betydligt högre risker för höga kostnader om barnen spelar barnvänliga spel i appar eller på datorn, då de lätt lockas betala för ytterligare funktioner med mera.

Fysiska problem

Det är ingen nyhet att det kan ge fysiska problem med för mycket stillasittande och detta är en av följderna för barn som spelar mycket spel på internet. Det kan leda till krämpor, smärtor, övervikt och till och med död i förtid. När föräldragenerationen var små, och framförallt mor- och farföräldragenerationen, var det mycket lek utomhus som gällde, med spring och skutt, men numera sitter många barn hellre framför en skärm än är ute och leker. Det hela leder till att de är i sämre form, vilket gör att de blir ännu mer emot att röra på sig – en ond cirkel med andra ord. Det räcker inte att ha gympa en gång i veckan och fotbollsträning två kvällar i veckan, utan man måste röra på sig varje dag för att få bra form och hålla sig frisk och kry.

Sociala problem

Ett annat problem som är en följd av för mycket spel på internet är sociala problem. Istället för att leka med varandra sitter varje barn med sin egen mobil, platta eller dator och interagerar inte över huvud taget. Visserligen kanske de spelar spel med andra barn, men de kommunicerar inte med varandra genom tal, utan bara genom knapptryckningar. Detta leder till att många barn idag har färre vänner och mer ytliga kamratskaper.

Hur kan man se om ett barn har spelproblem?

Alla har nog insett att det är problematiskt när barn spelar för mycket, men frågan är hur mycket som är för mycket och hur man kan märka om ens barn spelar på ett problematiskt sätt. En av Rädda Barnens uppgifter är bland annat att motverka problematiskt spelande hos unga och de menar att problematiskt spelande inte bara kan mätas utifrån den tid som används till spelandet, utan också hur spelandet påverkar det vardagliga livet. Varningssignaler på detta är när alla andra aktiviteter, som tidigare upplevdes som roliga, plötsligt är tråkiga och det enda som betyder någonting är spelandet. Ibland kan man märka ett problematiskt spelande på bristen på sömn, då de spelar sent på kvällen eller på natten, eller att kamratrelationer och fritidsaktiviteter blir lidande, då det enda som är intressant är spelen. I skolan märks ofta bristande motivation och koncentrationsförmåga och hemma uppstår många konflikter, framförallt vid försök att begränsa spelandet. Barnen kan också börja slarva med maten och strunta i sin hälsa och hygien. Om du misstänker att ditt barn har spelproblem, så finns det många organisationer som är villiga att hjälpa till.