Haha! Google Translates översättning var ju nästan nog så rolig:

Python Produkter
av
RYSSLAND
och rädsla för OSS

den engelska

Python Products
of
RUSSIA
and fear of the CIS