Undrar om inte inskickaren behöver öva lite på sin skrivkunnighet.

sprang du den där?