Jo, det är ju vuxet att inte tillåta var och en att bli salig på sin tro. Men ett litet sagoväsen skulle väl vara bra att ha att skylla på, när man själv inte är så duktig på att stava? En tryckfelsnisse t ex.

Sorry men jag har inte förvana att gratta sagoväsen. Dax att växa upp och ta ansvar för sina handlingar månne.