Den var rolig första gången jag läste den.

1978.

Så som det fungerar på de flesta arbetsplatser