Triss i T

Tvättinrättningen man kan åka till om man spillt T(e) på mattan. Skicka in en bild till oss!:

Tack till Jan, som plåtat skylten i Fagersta.