Jonathan N says:

Den leder väl upp till glasberget?