“ESPECIALLY WHEN WEARING”? Blir plagget alltså mindre eldfängt när man tar det av sig? Borde inte en nytvättad bak snarare minska risken för att plagget ska börja brinna? I synnerhet om baken ständigt ska tvättas.