Varning eller uppmaning?

@palace från Polen

Vi vet inte riktigt, men vi tackar i alla fall vår gode vän Martin, som fångat denna skönhet under en resa i Polen.