Inte konstigt att det fanns sådana skyltar på t.ex. hotell på 1910-talet, när de flesta var vana vid fotogenbelysning och elektrifierandet just hade börjat. Många var dessutom rädda för elchocker och elektromagnetisk strålning, motsvarande hur vi tänker angående mobiltelefoner och mikrovågsugnar idag.

Pär Krantz says:

“Begagnandet af Elektricitet för belysningsändamål är icke förderfvligt för helsan, icke heller utöfvar det skadligt inflytande å sofvandet” Står det i den lilla texten

Japp, Marie! Det hade varit kul. Men tyvärr var bilden inte större 🙁

Gulligt! Men det hade varit kul att se vad som står med mindre stil också.