Här har man satt upp en felaktig skylt; det syns ju tydligt att björkgrenen går åt andra hållet.