Jonathan N says:

Jag vet – det är ett luftslott.

Det är inte så att den är utspridd på fem av husets tre våningar?