Särskrivning eller hopskrivning?

Ibland är gränsen hårfin – men osten är ju god ändå. Och vi vet ju att Västerbott är en ost – eller hur?

vasterbotten