Byxor, yxor – same same

Vad vi har förstått så var det väldigt ovanligt med byxor på stenåldern. Men yxor det fanns det gott om. Vi önskar anonnsören lycka till!

Det är Jimmy Asklund som lusläst radannonserna och hittat detta lilla fynd. Snyggt Jimmy!