“Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes” Med ett sådant namn/yrke vore det underligt om hon inte hördes mer än hon (psyko)syntes.