L O Hellman says:

Hej ,sänd flera bilder av dessa fina mänskliga o vackra saker till mig.

Tänk att naturen kan skapa sådant… 🙂