Jag tänker mer på att få resning i ett domstolsfall. Leif Silbersky rekommenderar denna fåtölj för alla som vill ha resning.